Αποστολή ενημερωτικού υλικού - ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΑΛΑΜΑΝΟΣ

Εκτύπωση της σελίδας

Φυσίγγια ποιότητος, για τον κυνηγό που θέλει να υπερέχει...

Κατάλογος φυσιγγιων

Διαλέξτε τον τύπο που σας ταιριάζει, μέσα από την ποικιλία των φυσιγγίων μας. Ελεγμένα και δοκιμασμένα για υψηλές ταχύτητες, μεγάλες διατρήσεις, σταθερό καταμερισμό σκαγιών και ανθεκτικότητα σε όλες τις καιρικές συνθήκες, στοχεύουν πάντα στην επιτυχία και ικανοποίηση του Έλληνα κυνηγού.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΣΩΣΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΜΑΣ

Αγαπητέ φίλε,

Στην προσπάθειά μας να ικανοποιήσουμε και να ανταποκριθούμε πλήρως στις απαιτήσεις του Έλληνα κυνηγού, στο θέμα των φυσιγγίων του, κατασκευάσαμε και διαθέτουμε μια σειρά 14 τύπων φυσιγγίων, με στόχο πάντα την επιτυχία και ικανοποίησή του.

Τα φυσίγγια μας είναι αποτέλεσμα μακρόχρονης πείρας και έρευνας, έτσι ώστε να παρουσιάζουν υψηλούς συντελεστές βλητικών αποτελεσμάτων και ασφάλειας. Κατασκευασμένα κάτω από διαρκή τεχνική επίβλεψη, στις τελειότερες ηλεκτρονικές μηχανές και δοκιμασμένα στους τελειότερους εν χρήσει ηλεκτρονικούς βλητικούς σταθμούς, σε όλα τα στάδια παραγωγής και διανομής, δίνουν αποτελέσματα βάσει διεθνών βλητικών προδιαγραφών.

Το καψύλλιο ειδικό κατά της οξείδωσης και διάβρωσης της κάνης, με γρήγορη και βέβαιη ανάφλεξη, συντελεί στην απόδοση υψηλών αποτελεσμάτων. Με Ευρωπαϊκή πυρίτιδα προοδευτική, μονοβασική, καθαρής καύσης, ζελατοποιημένη, με σωστή αναλογία στη σχέση βάρους-όγκου και στη σύνθεση του φυσιγγίου, με απόλυτη στεγανοποίηση της πυρίτιδας και ελεγχόμενο από την υγρασία περιβάλλον κατά την παραγωγική διαδικασία, συμβαδίζει απόλυτα των Ελληνικών κλιματολογικών συνθηκών και παραμένει αμετάβλητος.

Ειδικό βύσμα Ευρωπαϊκής τεχνολογίας, οριζοντιομένων διαφραγμάτων μειωμένου λακτίσματος με ειδική ελαστικότητα στο εσωτερικό της στήλης και με απόλυτη έμφραξη για τη μη διαφυγή αερίων, δίνει μεγαλύτερη απόδοση με τις πλέον δυνατόν χαμηλές πιέσεις. Με ύψος κυαθίου και δυνατότητα υποδοχής όλου του όγκου των σκαγιών, προστατεύει το εσωτερικό της κάνης, ελαττώνει τη παραμόρφωση και μειώνει την άτρακτο των σκαγιών. Απολύτως σφαιρικά σκάγια με προσθήκη 3% αντιμονίου επιτυγχάνουν ισομερή διασπορά, σταθερό καταμερισμό σκαγιών, μεγάλη διάτρηση, άριστη φονικότητα και αποτελεσματική συγκέντρωση σε όλες τις αποστάσεις.

Εσείς επιλέξτε το θήραμα!!! Εμείς επιλέγουμε το φυσίγγι!!! 14 διαφορετικοί τύποι φυσιγγίων για όλα τα θηράματα κατασκευασμένα με την μεγαλύτερη κυνηγετική εμπειρία. Εκεί διαφέρουν!!!

Προηγούμενη σελίδα

Κατάλογος φυσιγγίων

Copyright (c) 2001 by Lysp Ltd. All Rights Reserved. Any trademarks referenced in this presentation are the property of their respective owners. The origin of the information presented may be internal or external to Alamanos OE